•  elektrochemia ciała stałego,
  • przewodniki jonowe: kationowe, anionowe, protonowe,
  • elektrolity stałe, elektrolity polimerowe, szkła i ciecze jonowe, materiały o mieszanym przewodnictwie elektronowo-jonowym, przewodniki amorficzne, kompozyty, materiały nanokrystaliczne,
  • elektrochemiczne źródła energii: ogniwa litowo-jonowe, ogniwa litowe, ogniwa sodowe, ogniwa paliwowe, superkondensatory; czujniki elektrochemiczne, separatory gazów,
  • metodyka badawcza, spektroskopia impedancyjna.
Design by FxDesign specjalista seo